Kostnader vid tävling 

Boende tävling: 200 kr per dag


Anmälan till tävling: Du som tävlande betalar din egna anmälningsavgift till klubben innan anmälningstiden är slut. Priset ser du i inbjudan till tävlingen


Milersättning: Tar du din egen bil och kör till och från tävling ersätter klubben. Priser är baserat på antal mil * 1 liter/mil*drivmedelskostnad/liter. 

Bankgiro: 5714-2796.

Klubbtider och Närvaro


Måndag 17-19

Tisdag 20-21

Torsdag 19-20

Lördag 14-15


Ifall du vill tävla för Umeå Power behöver du delta på minst ett träningstillfälle i veckan. Sjukdom eller resa någon vecka är inget bekymmer men blir du borta länge ta kontakt med styrelsen.


Anledningen till närvaron är dels att främja gemenskap i klubben men främst att kunna säkerställa en dopingfri verksamhet. Genom att gemensamma träningstider finns det möjlighet för dopingkontrollanter att komma förbi och testa oss

Styrelsen

Ordförande: Jan Lundberg(mitten)

Kassör: Andreas Lindmark(Vänster)

Sekreterare: Ronja Fredriksson(Höger)

Suppleant : Joschi Lipka(mitten)

Suppleant: Adela johansson(Vänster)

Suppleant: Emil Johansson(Höger)

Ledarmot: Nicklas Larsson(mitten)

Ledarmot: Emil johansson(Vänster)

Suppleant: Tobias Lind(Höger)